Historia Oddziału


 Wiosną roku 1925 z inicjatywy  ówcześnie żyjących miłośników gołębia pocztowego tj. dr Karol Ptaś, Władysław Futro, Franciszek Rekucki, Józef Szymkiewicz, Zygmunt Kowalski i Józef Pawluśkiewicz zawiązało się w Nowym Targu Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych.

Prezesem został dr Karol Ptaś Sędzia w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu (zdjęcie galera zdjęć) . Towarzystwo zostało zarejestrowane w Zjednoczeniu pod numerem 052 z ilością członków 21. Pomiędzy 15 stycznia, a 15 marca roku 1927 i przypisane do rejonu działania Dowództwa Okręgu Korpusu V Ministerstwa Spraw Wojskowych. Już na samym początku działalności towarzystwa tj. w roku 1925 wyrobiono pieczęć o treści: Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych i Rasowych w Nowym Targu.

Kapitan Sionkowski zdając relację z działalności DOKPV za rok 1925 stwierdził, iż w Nowym Targu bardzo prężnie działa najmłodsze Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych, które jesienią tego roku zorganizowało lot gołębi młodych z Krakowa
do Nowego Targu.

W tym miejscu należy przypomnieć, że w okresie międzywojennym hodowla gołębi pocztowych była podporządkowana Ministerstwu Spraw Wojskowych. Wydawany w 1925 roku periodyk Gołąb Pocztowy. Nasz ulubieniec okazał się rewelacyjnym środkiem łączności w okresie I Wojny Światowej. Często znacznie pewniejszym i szybszym, niż ówczesne, techniczne środki łączności ( telefon, telegraf), przyczyniając się do ratowania przed niechybną  śmiercią żołnierzy osaczonych przez wroga.

Gołąb pocztowy nie mógł być zidentyfikowany przez techniczne środki, ponadto przelatując nad liniami wroga wykonywał zdjęcia z aparatu przyczepionego do piersi.

Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku umiejętności tych nie omieszkało wykorzystać Ministerstwo Spraw Wojskowych organizując na terenie kraju dziesięć okręgów, którym zostali podporządkowani wszyscy zrzeszeni hodowcy w Polsce.

Okręg nosił nazwę Dowództwo Okręgu Korpusu i tak:

·        Okręg I Warszawa

·        Okręg II Lublin,

·        Okręg III Grodno,

·        Okręg IV Łódź,

·        Okręg V Kraków,

·        Okręg VI Lwów,

·        Okręg VII Poznań,

·        Okręg VIII Toruń,

·        Okręg IX Brześć,

·        Okręg X Przemyśl

stan z listopada 1925 roku.

Na terenie okręgu działało kilka stacji do obsługi, których był odkomenderowany oficer
i kilku żołnierzy.

Zadaniem obsady mobilnej stacji było utrzymanie znajdujących się w niej gołębi zdolnych w każdej chwili do przenoszenia wiadomości.

Najbardziej prężne i najliczniejsze były okręgi znajdujące się przy zachodniej granicy, zwłaszcza okręg V obejmujący swoją działalnością ówczesne województwa katowickie, krakowskie i kieleckie. Już w 1925 roku Okręg V posiadał 74 Towarzystwa Hodowców Gołębi pocztowych z liczbą członków 1780 i 44520 sztukami gołębi. Stan z listopada 1925 roku.

W tym samym czasie okręgi Grodno, Brześć, Przemyśl, Lwów, Lublin, które zajmowały ¾ powierzchni kraju, łącznie posiadały 60 Towarzystw Hodowców Gołębi Pocztowych z 4309 sztukami gołębi.

Z inicjatywy dr Karola Ptasia w dniach 2,3,4 lutego 1927 roku urządzono
I Podhalańską Wystawę Gołębi Pocztowych  w Remizie Straży Pożarnej przy ulicy Kościuszki w Nowym Targu.

            Po wyzwoleniu w dniu 9 lutego 1973 roku staraniem kolegi Andrzeja Wielkiewicza zorganizowana została pierwsza po II Wojnie Światowej Wystawa Gołębi Pocztowych, która miała miejsce przy ulicy Harcerskiej w Nowym Targu. II Wystawa Okręgowa miała miejsce w Domu Harcerza w grudniu 1982 roku. Jej organizatorem był Prezes Oddziału kolega Tadeusz Huzior. Oceny dokonał Sędzia Kolegium Sędziów PZHGP Andrzej Kowalik. 

            Największy rozkwit Oddziału w Nowym Targu przypadł na lata 80-e ubiegłego stulecia, osiągając liczbę ponad 100 członków. W tym czasie prezesem był kolega Andrzej Krauzowicz, zaś sekretarzem Tadeusz Sięka. Załamanie nastąpiło w roku 1990, w tym bowiem roku z inicjatywy sekcji Waksmund pod wodzą kolegi Marian Wilczka zorganizowano Oddział w Waksmundzie, który uzyskał osobowość prawną w dniu
5 stycznia 1990 roku.

            Ta sytuacja skutkowała podziałem Oddziału Nowy Targ niemal na połowę. Znaczący ubytek członków spowodował wiele problemów, głównie finansowych.

            Oddział zdołał jednak przetrwać lata kryzysu i kierowany przez Prezesa kolegę Władysława Bylinę powoli wychodził na prostą. Mimo małej liczebności członków (51) oddział mógł pochwalić się znaczącymi osiągami lotowymi poszczególnych członków, którzy klasyfikowali się wśród 300 najlepszych hodowców Polski.

 

         

Wiedzę, materiał historyczny oraz dokumenty, które zbierał przez wiele lat, przekazał Zarządowi Oddziału Nowy Targ, długoletni hodowca gołębi pocztowych, a zarazem  członek  PZHGP  Oddziału  Nowy Targ,  Pan  Wojciech Kowalski .

 

            

                                                                             Z podziękowaniem Zarząd Oddziału    

 

                                                                                               Nowy Targ

 

           

                         …………… 1990 / 2004r………………….?            

 

         Osoby posiadający wiedzę , dokumenty , zdjęcia na temat działalności

         Odz.Nowy Targ  pomiędzy latami 1990 / 2004  chcący się podzielić

         tą wiedzą proszę pisać na E-mail  gajkrzysztof@interia.pl

           

 

                        

 

 

 

 

Odział wzbogacił się o sztandar , który przy okazji wystawy gołębi pocztowych w 2004 roku został  uroczyście poświęcony . Fakt wystawy i uroczystości Oddziałowej odnotowała Gazeta Krakowska zdjęciem  i artykułem (galeria zdjęć) na szpaltach swojej gazety .(na zdjęciu od lewej hodowcy Władysław Kowalczyk Andrzej Fryźlewicz Oddz. Nowy Targ) 

Prezes Oddziału Andrzej Fryźlewicz w roku2011 wydzierżawił od Miasta 25 m2 działki na ul. Konfederacji Tatrzańskiej na której została wybudowana wiata i w taki sposób skończyła się tułaczka , Oddział Nowy Targ osiadł na ,,swoim”.

W roku 2018 Oddział Nowy Targ z Oddziałem Raba Wyżna zakupił samochód do transportu gołębi marki MAN .

W oddziałach zaczęło przybywać hodowców i zarazem gołębi , rok później oddziały dokupiły przyczepę do transportu gołębi .

W roku 2019 hodowcy z Sekcji Szaflary – Waksmund przeszli do Oddziału Nowy Targ i tworzą

Sekcje Szaflary – Nowy Targ (25 hodowców).

Ze względu powiększenia się Oddziału i zarazem ilości gołębi , Prezes Oddziału Piotr Żółtek zakupił większą przyczepę do transportu  gołębi . Oddział może transportować 6000 szt. gołębi.

Oddział Raba Wyżna wszedł w spółkę do tego zakupu. Na dzień dzisiejszy tj. 5.01.2020r. Oddział Nowy Targ liczy 75 członków.

 

W dniu 10-01-2020r. gołąb wielokrotnego Mistrza Oddziału Tadeusza Brzany bierze udział  w 69 Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Pocztowych  w  Sosnowcu .